Cпрей боя за маркиране на дървета Флуор

Специална флуоресцентна спрей боя за маркиране, надписване и номериране на дървета за сеч, земна повърхност, камъни и минерални настилки.

Спрй за професионална употреба, за маркиране на дървета за сеч, сортиране и обработка на дървен материал, заа маркиране на електропроводи и тръбопроводи, областта на геодезията и топографията, pа маркиране на пешеходни пътеки и маршрути, за маркиране на спортни площадки, в строителството и ландшафтния дизайн, кариери и мини.

ПРЕДИМСТВА
Специалната самопочистваща се дюза «360°»  позволява да нанасяте боята хоризонтално и вертикално под ъгъл удобен за работа. Цялото количество боя във флакона може да бъде използвано. След приключване на работа не е необходимо да обръщате флакона и да почиствате дюзата.

Цветен спектър

Червен
500 ml
Оранжев
500 ml
Жълт
500 ml
Зелен
500 ml
Розов
500 ml
Синьо
500 ml
Бяло
500 ml
Всички цветове