За компанията

Пускане на видеото

Нашата фабрика се намира в Украйна. Тя е оборудвана с немски автоматизирани линии и има капацитет на производство повече от 15 милиона спрея годишно. Фабриката отговаря на всички европейски изисквания за безопасност и разполага с оборудване за складиране на пропан-бутан. Компанията има добре развита логистика и складове в Полша и Украйна. В производството се използва система за управление на качеството сертифицирана според изискванията на ISO 9001:2015.

Нашите постижения в развитието на производството и подобренията в управлението на качеството са признати от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), която участва в 5 годишен проект на компанията.

Фабриката е оборудвана с модерна лаборатория за изследователска и развойна дейност (R&D) с цел внедряване на
нови продукти и технологии. Ние разполагаме с огромна база данни с наши уникални формули, което ни позволява
да произвеждаме продукти в широки ценови граници, които да отговарят на изискванията на нашите клиенти.

Ние контролираме всеки етап от производствения процес:

  • входящ контрол на суровините;
  • контрол на боята (в процес);
  • контрол на крайния продукт според стандартните параметри.

Мостри от всяка произведена партида се складират в нашия технически център до края на срока на годност на продукта.
Наши лоялни партньори са компании от 17 държави.

Ние ще се радваме да си сътрудничим с вас.