Pre-fill standard 275ml + 100ml

Zaprojektowany specjalnie do dalszego napełniania 100 ml baz lakierniczych na bazie rozpuszczalników. Zawiera propelent i rozpuszczalniki organiczne. Dodawanie bazy lakierniczej powinno odbywać się za pomocą specjalnego sprzętu pod nadzorem personelu profesjonalnego.
  • Puszka z rozpylaczem wstępnie napełniona propelentem (175 ml) i rozpuszczalnikiem (100 ml)
  • Doskonałe rozpylenie
  • Idealny do napraw punktowych lub lakierowania karoserii samochodowych
  • Oszczędność czasu podczas aplikacji
  • Doskonałe rozpylenie

Aplikacja

Uwaga! Osoba napełniająca pre-fill bazą lakierniczą odpowiada za napełnianie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych na etykiecie bazy lakierniczej i ostatecznego składu. Po napełnieniu możliwe są niewielkie zmiany koloru.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniami na etykiecie!

Dane fizyczne i chemiczne

Wydajność: w zależności od rodzaju powierzchni i koloru podłoża

Czas schnięcia (w temp. 25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%):

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej warstwy (odnieść się do informacji producenta farby).

Przechowywanie: 5 lat, jeśli zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (w temp. 10°- 25°C, przy maksymalnej wilgotności względnej powietrza 60%)

Pojemność: aerozol, maksymalna objętość nominalna 400 ml

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniami na etykiecie!