Standardní předvyplnění

Navrženo speciálně pro následující plnění 100 ml základními laky na bázi laku. Obsahuje hnací plyn a organická ukázka. Nanášení základního nátěru by mělo být prováděno pomocí speciálního zařízení pod odborným dohledem. Za plnění, bezpečnostní pravidla, která jsou uvedena na štítku základního nátěru a finální hmoty, odpovídá náplň předplněná základním nátěrem. Po naplnění jsou možné drobné barevné změny.

  • 275 ml — předplnit + 100 ml — lak

Stupnice barev

Všechny barvy