Πρότυπο προπλήρωσης

Σχεδιασμένο ειδικά για την ακόλουθη πλήρωση με 100 ml χρωμάτων βάσεως διαλύτου. Περιέχει προωθητικό και οργανικούς διαλύτες. Η προσθήκη του βερνικιού πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό υπό την επίβλεψη επαγγελματικού προσωπικού. Το προσωπικό που γεμίζει το σπρευ PRE-FILL με το βασικό χρώμα είναι υπεύθυνα για την πλήρωση, τους κανόνες ασφαλείας που αναγράφονται στην ετικέτα του βασικού χρώματος και της τελικής ένωσης. Μετά την πλήρωση είναι δυνατές ελαφρές αλλαγές χρώματος.

  • 275 ml — pre-fill + 100 ml — paint

Γκάμα χρωμάτων

Ολα τα ΧΡΩΜΑΤΑ